Kembalilah..

بسم آلله آلر حمن آلر حيم


Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?"

Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan.
[9,10,11 al-munafiqun]

Sengaja saya kongsikan tafsiran surah al-munafiqun disini sebagai renungan dalam detik-detik terakhir ramadhan kita tahun ini.Sejauh mana kita telah dididik oleh ramadhan yang bukan sekadar datang secara berulang tetapi juga datang sebagai satu peluang untuk direbut.

Mengapalah dunia ini yang dikejar dalam kita menuju ke akhirat.Disaat kematian itu ibarat proses kelahiran,dari alam rahim kepada alam dunia oleh kelahiran,lalu dari alam dunia ke alam barzakh oleh kematian dan dari barzakh kepada akhirat oleh kebangkitan semula.

Aku bersumpah demi hari kiamat,dan Aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri,Apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
[Al-Qiyaamah 1-3]

Hidup ini terlalu kecil.Dunia terlalu singkat.Fahamkah kita betapa kecewanya penghuni neraka apabila "kematian" dimatikan dihadapan mereka?Fahamlah mereka ketika itu bahawa,sudah tidak ada kematian lagi selepas itu.Hanya yang tinggal hanyalah azab yang selama-lamanya.

Ambillah kesempatan ramadhan ini untuk kita kembali kepada Allah.Tidak pelik untuk berdosa.Tetapi terlalu pelik jika kita enggan bertaubat!Kembalilah kepada fitrah.Allahuakbar!

.... rest of template code ....

Kembalilah..

بسم آلله آلر حمن آلر حيم


Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?"

Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan.
[9,10,11 al-munafiqun]

Sengaja saya kongsikan tafsiran surah al-munafiqun disini sebagai renungan dalam detik-detik terakhir ramadhan kita tahun ini.Sejauh mana kita telah dididik oleh ramadhan yang bukan sekadar datang secara berulang tetapi juga datang sebagai satu peluang untuk direbut.

Mengapalah dunia ini yang dikejar dalam kita menuju ke akhirat.Disaat kematian itu ibarat proses kelahiran,dari alam rahim kepada alam dunia oleh kelahiran,lalu dari alam dunia ke alam barzakh oleh kematian dan dari barzakh kepada akhirat oleh kebangkitan semula.

Aku bersumpah demi hari kiamat,dan Aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri,Apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
[Al-Qiyaamah 1-3]

Hidup ini terlalu kecil.Dunia terlalu singkat.Fahamkah kita betapa kecewanya penghuni neraka apabila "kematian" dimatikan dihadapan mereka?Fahamlah mereka ketika itu bahawa,sudah tidak ada kematian lagi selepas itu.Hanya yang tinggal hanyalah azab yang selama-lamanya.

Ambillah kesempatan ramadhan ini untuk kita kembali kepada Allah.Tidak pelik untuk berdosa.Tetapi terlalu pelik jika kita enggan bertaubat!Kembalilah kepada fitrah.Allahuakbar!